محصولاتی که تغییر قیمت دارند را میتوانید در این لیست مشاهده کنید :

لیست قیمت تلفن های هوشمند مربوط به برندهای شیائومی، وان پلاس، اوپو، ریل می، را می توانید به صورت لیستی جامع از انواع برند ها به صورت یکجا در این صفحه مشاهده کنید. قیمت ها در کمترین زمان ممکن بروزرسانی خواهد شد. سعی خواهیم کرد که تمام مدل های موجود مربوط به این برند ها در بازار کشورمان را پوشش دهیم تا شما را در خرید آسان یاری کنیم. از شما تقاضا داریم با نظرات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید.

نمایش کامل لیست
#تصویرنام محصولقیمت قبل (ریال)قیمت جدید (ریال)تغییر قیمت (ریال)تغییرات
1xiaomi_mi_10_lite_5g_blueگوشی موبایل شیائومی Mi 10 Lite 5G => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: white | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee112,000,000 112,000,000 ---
2xiaomi_mi_10_lite_5g_blueگوشی موبایل شیائومی Mi 10 Lite 5G => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: blue | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee112,000,000 112,000,000 ---
3xiaomi_mi_10_lite_5g_blueگوشی موبایل شیائومی Mi 10 Lite 5G => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: blue | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee112,000,000 112,000,000 ---
4xiaomi_mi_10_lite_5g_blueگوشی موبایل شیائومی Mi 10 Lite 5G => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: black | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee112,000,000 112,000,000 ---
5شیائومی Redmi Note 9گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 => حافظه: 64gb-3gb | رنگ: green | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee61,500,000 61,500,000 ---
6شیائومی Redmi Note 9گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 => حافظه: 64gb-3gb | رنگ: green | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee61,500,000 61,500,000 ---
7شیائومی Redmi Note 9گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 => حافظه: 128gb-4gb | رنگ: green | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee65,000,000 65,000,000 ---
8شیائومی Redmi Note 9گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 => حافظه: 64gb-3gb | رنگ: white | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee61,500,000 61,500,000 ---
9شیائومی Redmi Note 9گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 => حافظه: 128gb-4gb | رنگ: white | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee65,000,000 65,000,000 ---
10شیائومی Redmi Note 9گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 => حافظه: 64gb-3gb | رنگ: gray | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee61,500,000 61,500,000 ---
11شیائومی Redmi Note 9گوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 => حافظه: 128gb-4gb | رنگ: gray | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee65,000,000 65,000,000 ---
12Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: green | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global76,500,000 76,500,000 ---
13Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: green | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global86,500,000 86,500,000 ---
14Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: white | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global76,500,000 76,500,000 ---
15Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: white | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global87,000,000 87,000,000 ---
16Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: gray | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global76,500,000 76,500,000 ---
17Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: gray | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global86,500,000 86,500,000 ---
18Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: gray | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global76,500,000 76,500,000 ---
19Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: gray | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global76,500,000 76,500,000 ---
20Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: gray | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global86,500,000 86,500,000 ---
21Redmi_Note_9_Pro_Whiteگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro => رنگ: gray | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global86,500,000 86,500,000 ---
22Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: white | حافظه: 64gb-4gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
23Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: white | حافظه: 64gb-4gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
24Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: white | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global72,500,000 72,500,000 ---
25Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: white | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global72,500,000 72,500,000 ---
26Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: blue | حافظه: 64gb-4gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
27Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: blue | حافظه: 64gb-4gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
28Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: blue | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global72,500,000 72,500,000 ---
29Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: gray | حافظه: 64gb-4gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
30Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: gray | حافظه: 64gb-4gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
31Redmi_note_9S_Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S => رنگ: gray | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global72,500,000 72,500,000 ---
32Xiaomi_Mi_Note_10_Blackگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Mi Note 10 => رنگ: black | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global133,000,000 133,000,000 ---
33Xiaomi_Mi_Note_10_Blackگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Mi Note 10 => رنگ: black | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global133,000,000 133,000,000 ---
34Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: green | حافظه: 32gb-3gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee45,700,000 45,700,000 ---
35Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: green | حافظه: 32gb-3gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee45,700,000 45,700,000 ---
36Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: green | حافظه: 64gb-4gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee51,000,000 51,000,000 ---
37Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: بنفش | حافظه: 32gb-3gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee45,700,000 45,700,000 ---
38Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: بنفش | حافظه: 32gb-3gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee45,700,000 45,700,000 ---
39Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: بنفش | حافظه: 64gb-4gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee51,000,000 51,000,000 ---
40Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: بنفش | حافظه: 64gb-4gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee51,000,000 51,000,000 ---
41Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: gray | حافظه: 32gb-3gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee45,700,000 45,700,000 ---
42Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: gray | حافظه: 64gb-4gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee51,000,000 51,000,000 ---
43Redmi 9 Pink-Blueگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 9 => رنگ: gray | حافظه: 64gb-4gb | نوع پک: global | نوع رام: global | گارانتی: 18m-guarantee51,000,000 51,000,000 ---
44گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global62,000,000 62,000,000 ---
45گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global62,000,000 62,000,000 ---
46گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 128gb-4gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
47گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 128gb-4gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
48گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: white | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global62,000,000 62,000,000 ---
49گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: white | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global62,000,000 62,000,000 ---
50گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 128gb-4gb | رنگ: white | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
51گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: black | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global62,000,000 62,000,000 ---
52گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8 => حافظه: 128gb-4gb | رنگ: black | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global66,500,000 66,500,000 ---
53Mi Note 10 Lite Purpleگوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite => رنگ: بنفش | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global113,000,000 113,000,000 ---
54Mi Note 10 Lite Purpleگوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite => رنگ: بنفش | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global99,000,000 99,000,000 ---
55Mi Note 10 Lite Purpleگوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite => رنگ: white | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global113,000,000 113,000,000 ---
56Mi Note 10 Lite Purpleگوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite => رنگ: white | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global99,000,000 99,000,000 ---
57Mi Note 10 Lite Purpleگوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite => رنگ: black | حافظه: 128gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global113,000,000 113,000,000 ---
58Mi Note 10 Lite Purpleگوشی موبایل شیائومی Mi Note 10 Lite => رنگ: black | حافظه: 64gb-6gb | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global99,000,000 99,000,000 ---
59گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8T => گارانتی: 18m-guarantee | حافظه: 64gb-4gb | رنگ: white | نوع پک: global | نوع رام: global60,000,000 60,000,000 ---
60گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8T => گارانتی: 18m-guarantee | حافظه: 64gb-4gb | رنگ: blue | نوع پک: global | نوع رام: global60,000,000 60,000,000 ---
61گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi Note 8T دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8T => گارانتی: 18m-guarantee | حافظه: 64gb-4gb | رنگ: gray | نوع پک: global | نوع رام: global60,000,000 60,000,000 ---
62گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi 8 دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global55,500,000 55,500,000 ---
63گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi 8 دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global55,500,000 55,500,000 ---
64گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi 8 دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global55,500,000 55,500,000 ---
65گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: green | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
66گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: green | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
67گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: green | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global75,000,000 75,000,000 ---
68گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: green | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global75,000,000 75,000,000 ---
69گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: white | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
70گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: white | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
71گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: white | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
72گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: white | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global75,000,000 75,000,000 ---
73گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
74گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
75گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global75,000,000 75,000,000 ---
76گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: blue | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global75,000,000 75,000,000 ---
77گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: gray | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
78گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 64gb-6gb | رنگ: gray | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global67,500,000 67,500,000 ---
79گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: gray | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global75,000,000 75,000,000 ---
80گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi note 8 Pro دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro => حافظه: 128gb-6gb | رنگ: gray | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global75,000,000 75,000,000 ---
81گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi 8 دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: red | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global55,500,000 55,500,000 ---
82گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi 8 دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: red | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global55,500,000 55,500,000 ---
83گوشی موبایل شیائومی ردمی Xiaomi Redmi 8 دو سیمکارتگوشی موبایل شیائومی Xiaomi Redmi 8 => حافظه: 64gb-4gb | رنگ: black | گارانتی: 18m-guarantee | نوع پک: global | نوع رام: global55,500,000 55,500,000 ---